Velkommen til Kvelihumor

Kvelia e ei lita grend i Lierne kommune i Nord-Trøndelag.

Der bor e ca 124 innbyggera, og ‘n 6 – 7 utbyggera. De hi te tider vørri litt lite å gjørrø fer de der utbyggeran i og med ett all husa i Kvelin allerede e bygd. Og da kan jo dæm som e god te å tænk bynn å tænk på ke utbyggeran gjer da, når itj dæm hi nå utbygg å bygg. Å da bli e nå oft så ‘n bærre bli sittan å prata tull. Og sålles vart KVELIHUMOR’N skapt.

Men så vart e plutsele sålles ett utbyggeran faktisk fikk nåkkå å gjørrø i Kveli’n på grunn tå Kvelihumor’n. Blant anna mått dæm bygg ut tribuna, toalettanlægg og anna som trængs fer å ta i mot 5.800 gjesta som villa sjå Pe-Torsa oppi Oppgå´n sist hælga i august. Og så mått dæm bygg på samfunnshuset så det kunn serveres humor frå scena der å.

Så faktisk hi Kveli-humor vørti det dæm kall ‘n MERKEVARE. Så no reis Trondheimsfolk te Kvelia fer å sjå Kvelihumor, og så reis Kvelifolk te Trondheim fer å vis Kvelihumor. Da e e bærre viktig å pass på så de derre itj skje samtidig, fer da bli e berre tull. Hæll ferræsten, ‘n ska itj vårrå så lei seig om det bli bærre tull hæller, bærre det bli artig tull.

Fer det e kænsji det som e definisjon tå Kvelihumor? Artig tull …… med litt meining …… ja, det høres rætt ut!