Sigmund Kveli

Kontaktinfo: Tlf 48 12 10 06 – E-post [email protected]

Interessen fer underholdning og revy vart vekt allerede i barndommen. Da såg i på avisutkløpp
frå diverse lokale arrangement der far’n min og far’n hans Sveinung fikk folk te å le.
På enkelte utkløpp va far’n hans Jens med å. Så i kan vel trygt sei ett i e arvele belasta.

I fikk oppfylt ‘n stor drøm da i fikk delta på nyttårsrevy’n te UL GÅ PÅ deinn første januar 1977.
Men deinn revyn va jo berre ei forestilling pr år, så det vart jo alt fer læng i millom i fikk stå på
scena på deinn måten. Så da vart e diverse komedia i Nordli Teaterlag og i tillegg sa i ja te å
spæll tromma i Bjørnars. Og det va godt sagt tå ein som aldri ha tiggi ti ei trommstikk!

I 1984 fløtta i te Gudbrandsdal’n. Her fikk i utfold meig gjønnom Vinstra-revyn og humorgruppa Trønder og Døl.
Med meig i Trønder og Døl hi i ‘n Terje Gording Hong og ‘n Håkon Sveen. Dæm e gudbrandsdøla,men ællers så e dæm heilt grei. I tillegg te å reis rundt me revyan vårres så hi me laga opplæringsvideoaom blant anna realkompetansevurdering og datasikkerheit. Og det e jo tema som e så artin i seig sjøl,ett det e lett å få te humor tå di!

I 1995 vann i prisen fer beste tekst på Norsk Revyfestival i 1995 me nommeret “Ransofferet”.Ættepå fikk i forespørsel om å framfør nommeret fer ansatte i diverse banka, og langt baki huggu
vart e vækt ‘n drøm om å låvvå tå å reis rundt å vårrå artijn mot betaling. Og me ny pris i 1997 fer monologen
“N lær så læng ‘n lev” så fikk i vårrå me i RiksRevyEN  i 1998. Me som va me der går fortsatt rundt me
stiv overlepp og “snakker om den sommeren vi spilte på Chat Noir..” når me træffes.

Innimillom hi i skrevvi tæksta fer anna revya. Blant anna fer Paraplyrevyen i Kristiansund.
Så hi i ‘n del tæksta i tekstbanken te Norsk Revyfaglig senter som leies ut te ræsten tå verden.
Itj så my i vestlige dela tå Afrika, da, det må inrømmes. ‘N skull kænsji tru ett Kåre Kongo
kunn bli populær på Elfenbenskysten f. eks.

I fikk ættekvart å engasjemang som fredagskåsør i NRK Oppland, og i 2008 ga i ut ‘n CD med egne kåseri.
Hovedgrunn te ett i gjorl det e ett i da ænnele fikk  sætt meig på ‘n barkrakk og sei:
“Og no ska i ta ein frå siste skiva mi!” Her fe du hør et kåseridikt.

Ætt ei kort slektsgransking fann i ut ett i ha ‘n del slæktninga me såmmå ætternamn som meig.
Ætt å ha granska litt te så fann i ut ett i kunn ta me meig i hvertfall tri tå dæm på scena utan å skjæmmes.
Og sålles vart 4 x Kveli født.

4 x Kveli hi sætt opp to forestillinga. “Eingångsrevy’n” og “Søttiåttåttitri”. Video frå forestillingan kan bestilles på ‘n her nettsida.

Kveli Rånes Kveli besdtod tå n Arnt Egil Rånes, Sveinung og Sigmund. Me rakk å laga forestillinga “Det du ikke visste om trønderrocken” før n Sveinung døydd i januar 2013. Derætt vart e Kveli Rånes Bremseth, som laga forestillingan “Bygd for fart” og “Hipp hipp hipp”. Og dersom me lev og fe hå hælsa, så vil nok det samarbee resulter i fleir forestillinga framøvvi.

 

Dimage1.phpimage2.php